داده کاوی

یکی از مهمترین اصول کار در امر شناسایی روش های رسیدن به موفقیت در کسب و کار داده کاوی است که درحقیقت فرآیند جستجو و تحلیل مجموعه عظیمی از داده ها به منظور کشف الگوهای ناشناخته جالب توجه، غیرمنتظره و با ارزش و اطلاعات جدید و مفید قابل درک از حجم عظیمی از داده ها است. و شامل انتخاب، کاوش و مدلسازی مقادیر زیادی از داده ها میشود. داده کاوی از روشهای محاسباتی شبیه به هم زیادی چون تحلیل های آماری، درخت تصمیم گیری، شبکه های عصبی، قاعده های استقرا و اصلاح و نیز تصویری کردن استفاده می کند.

با توجه به این موضوع که ابزارهای مورد استفاده در داده کاوی خصوصا ابزار اکتشافی چون شبکه عصبی و تصویر سازی داده تاثیر بسزایی در پیشرفت علوم کامپیوتر داشته است، داده کاوی در چند سال اخیربه عنوان ابزاری برای کشف دانش بسیارجذاب و کاربردی مدنظر قرار گرفته است، وظایف داده کاوی برای استخراج الگوها از مجموعه داده های بزرگ استفاده می شود و میتوان به صورت کلی به صورت زیر بیان کرد:

۱) دسته بندی: در این بخش ویژگی های یک داده جدید را بررسی کرده وآن را به کلاسها یا طبقه های از پیش تعیین شده تخصیص می دهیم. برای دسته بندی از تکنیک های شبکه عصبی و درخت تصمیم استفاده می شود.

۲) تخمین و برآورد: در این بخش تخمین و برآورد مشخصه های یک مجموعه از داده ها آزمایش شده و مقادیری به مشخصه های ناشناخته نسبت داده می شود. در این مرحله معمولا از شبکه های عصبی استفاده می شود.

۳) پیش بینی: پیش بینی رفتار آینده برای بررسی صحت دسته بندی

۴) گروه بندی شباهت(قوانین وابستگی): ویژگی های همزمانی که در وقوع یک پدیده رخ می دهند، یا ارتباط مشخصه ها با یکدیگر در یک محیط داده شده، در این قسمت مشخص می شود به عبارتی تعیین احتمال وقوع یا عدم وقوع همزمان ویزگی هاست.

۵) خوشه بندی: معمولترین شکل داده کاوی غیر هدایت شده است که گروههای منظمی را با اطلاعات مشابه پیدا می کند، بدون اینکه مثل دسته بندی کلاسهای از پیش تعیین شده داشته باشد؛ یعنی هیچ دستور کاری در این زمینه ندارد که بگوید چه متغیرهایی باید مهمتر محسوب شوند. در این قسمت از تکنیکهای کشف الگوی اماری، شبکه عصبی و منطق فازی استفاده می شود.

FacebookTwitterGoogle+
انواع گزارش,انواع مستندات کاری,متفرقه

گزارش تحلیلی چیست؟

بگذارید اینگونه شروع کنیم. ۲ نوع گزارشگیری داریم:

۱-      گزارشگیری روزانه؛ که به صورت روزمره و توسط کاربران سیستم و یا به صورت مقطعی توسط کاربران ارشد سیستم تهیه میشود. این گزارشات بیشتر جهت اثبات یک موضوع به کار میروند. مانند:

گزارش صورت وضعیت یک مشتری یا تامین کننده

  • گردش حساب یک بانک
  • خرید یا فروش فصلی
  • صورتحساب فروش روزانه

۲-      گزارشگیری تحلیلی؛ که به صورت دوره ای و بیشتر توسط مدیران شرکتها استفاده میشود و معمولا محدوده ی وسیعتری از داده ها را شامل میشود. و جهت کمک به تصمیم گیری و از همه مهمتر تصمیم سازیِ مدیران تهیه میگردد. مانند:

میزان رشد فروش نسبت به سال گذشته. که در صورتی که با اهداف همخوانی نداشت، تحلیل بیشتری صورت پذیرد.

۵ مشتری بدتر سال از نظر حجم فروش. در صورتی که مشتریان بد وقت زیاد و یا تخفیف زیادی میگیرند به راحتی میتوان از چرخه سازمان حذفشان کرد.

کدام مشتریان که در نزدیکی سال نو خرید بیشتری نسبت به ماههای دیگر دارند؟ مدیران فروش پس از یافتن پاسخ سرمایه گذاری بیشتری نسبت به سایر رقبا بر روی این مشتریان خواهند کرد.

کالای شرکت، در کنار کدامین کالاها بیشترین فروش را دارند؟ مدیران بازاریابی کالاهای شرکت را در فروشگاههای بزرگ در نزدیکی آن گروه کالایی خواهند چید و مشتری بیشتری جذب خواهند کرد.

اینها فقط چندین نمونه کوچک از هزاران سوالیست که مدیران صدها نوع کسب و کار متفاوت هر روزه به دنبال پاسخ آنها هستند.

این بخش را با یک پرسش و پاسخ به پایان میرسانیم:

سوال: با توجه به اینکه همه مدیران هرروزه به گزارشات تحلیلی مختلف مراجعه میکنند، کدام شرکتها موفقتر خواهند بود؟

پاسخ: آنهایی که نیاز خود را بهتر و سریعتر تشخیص دهند. در نتیجه سوالات بهتری بپرسند. و پس از آن در سریعترین زمان ممکن به دقیقترین پاسخ دست یابند.

و چه چیز گزارشات تحلیلی سریعتر و دقیقتری فراهم میسازد؟ پاسخ این سوال در مفهومی نهفته است به نام هوش تجاری!

FacebookTwitterGoogle+
انواع گزارش